Choose English language

projmetal
  • Montaža opreme prema specifikaciji iz tendera, nabavka, transport, izrada, AKZ i montaža cevovoda i fazonskih komada u USS na objektu pumpna stanica visoke peći.
  • Izrada i mnotaža čelične konstrukcije i AKZ pumpne stanice visoke peći.
  • Postrojenje za pripremu vode za piće u naselju Inđija.
    Isporuka materijala, fabrijacije, cinkovanje, transport i montaža opreme.
     

Minel Enim Ul. Djure Salaja 13, Smederevo. Tel/Fax: 026/614-483 026/614-485 email office@minel-enim.rs

MINEL ENIM 2008 Design Zoran Kosijer