Galerija radova
Photo Flash 1 MB

Choose English language

MINEL ENIM je u rekordno kratkom roku izveo niz radova
za svetski poznatu kompaniju Messer - Tehnogas sa sedištem u Smederevu.

Izvedeni radovi:

1. Demontaža postrojenja za razlaganje vazduha N-12 i priprema za izgradnju
postrojenja ASU-2 i ASU-3.

2. ASU-2 i AUS-3 - postrojenje za razlaganje vazduha na frakcije
(AIR SEPARATION UNIT). dva Cold Box-a sa pratećim cevovodima, konstrukcijom i osloncem za cevovode.

- Montaža skrubera, azotnog i vodenog
- Montaža molekularnih sita (tpt po komadu)
- Montaža elektro grejača
- Montaža i centriranje turbine
- Montaža hladnjaka kompresora (booster) sa pripadajućom opremom
- Montaža pumpi za vodu, za vodenih hladnjak
- Montaža cevovoda (od DN900 do DN15) od nerđajućeg i ugljeničnog čelika, zapornih ventila, sigurnosnih ventila i merno-regulacione opreme za kiseonik, azot i vazdu.

3. Montaža kiseoničkog kompresora (Siemens) sa pratećim cevovodima i opremom.

4. Montaža vazdušnog kompresora (MAN) sa pratećim cevovodima i opremom.

5. Montaža azotnog kompresora ( Atlas Copco) sa pratećim cevovodima i opremom.

6. Montaža čelične konstrukcije azotnog utečnjivača.
- Montaža dva hladnjaka za turbo komresor utečnjivača
- Montaža cevovoda (od DN 500 - DN 15, od nerđajućeg i ugljeničnog čelika), zapornih ventila, sigurnosnih ventila i merno - regulacione opreme.

7. Montaža ugljeničnih cevovoda i pumpi za vodu rashladnih tornjeva.

8. Montaža rashladnih tornjeva ya postrojenje PRV-24

9. Montaža noseće čelične konstrukcije za recipijente (8 kom po 10m3)

Izgled obavljenih radova na forografijama i kratkim video zapisima
možete pogledati na sledećim stranicama.

Minel Enim Ul. Djure Salaja 13, Smederevo. Tel/Fax: 026/614-483 026/614-485 email office@minel-enim.rs

MINEL ENIM 2008 Design Zoran Kosijer