Choose English language

  • USS
    Uležištenje za merne ćelije na sistemu za merenje mase međulonaca u čeličani.
  • Demontaža, ugradnja elastičnih traka i ponovna montaža kranskih šina KR120 D-E čeličana.
  • Montaža noževa za obrezivanje slabova na transportnim linijama RKL7 i RKL8.
  • Montaža opreme za ventilaciju na VP2.
  • Demontaža starih i montaža novih šina naobrtnom postolju (čeličana).
  • Železara Zenica

     

Minel Enim Ul. Djure Salaja 13, Smederevo. Tel/Fax: 026/614-483 026/614-485 email office@minel-enim.rs

MINEL ENIM 2008 Design Zoran Kosijer